தீர்வுகள்

application01

லதே

application05

அரைக்கும் இயந்திர எந்திர மையம்

application04

சாணை

application03

தட்டையான பின்னல் இயந்திரம்

application02

மல்டி ஹெட் எம்பிராய்டரி இயந்திரம்

application06

பை தயாரிக்கும் இயந்திரம்

application01

வெல்டிங் ரோபோ

application01

பிளாஸ்மா வெட்டும் இயந்திரம்

application01

வேலைப்பாடு இயந்திரம்